Ανάπτυξη ειδικής μεθόδου εκτροφής και διαχείριση ολικής ποιότητας βόειου κρέατος

BellasQualityMeat

Ανάπτυξη ειδικής μεθόδου εκτροφής και διαχείριση ολικής ποιότητας βόειου κρέατος

BellasQualityMeat
BellasQualityMeat
BellasQualityMeat

Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας: BellasQualityMeat

Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας: BellasQualityMeat

BellasQualityMeat
BellasQualityMeat
BellasQualityMeat
BellasQualityMeat

Οι 3 βασικοί στόχοι της επένδυσης

Οι 3 βασικοί στόχοι της επένδυσης

  • Παραγωγή προϊόντος αυξημένης προστιθέμενης αξίας

    Bελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυξημένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (τρυφερότητα, χυμώδες, γεύση, κ.α.)

  • Παραγωγή οικονομικά αξιοποιήσιμων προϊόντων

    Κρέας, αλλά και κρεατοσκευάσματα, με ταυτότητα και πιστοποίηση άρα και με αυξημένη εμπορική αξία.

  • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων ολικής διαχείρισης

    Ωφέλη για τη ευζωία των μόσχων πάχυνσης, την παραγωγικότητα και την οικονομικότητα της βοοτροφικής επιχείρησης κ.α.

BellasQualityMeat
BellasQualityMeat
BellasQualityMeat

Σημαντικοί άξονες της επένδυσης

Σημαντικοί άξονες της επένδυσης

Ποια είναι η κρισιμότητα της επένδυσης;
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) εκτιμάται ότι η Ελλάδα καλύπτει σε ζώα αναπαραγωγής μόλις το 12% της εγχώριας ζήτησης και περίπου το 18% μαζί με τα παχυνόμενα ελληνικής εκτροφής.
Πως προσδιορίζεται η προστιθέμενη αξία της επένδυσης;
Η προστιθέμενη αξία της επένδυσης έγκειται στα καινοτόμα προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας και κρεατοσκευάσματα) που θα προκύψουν τα οποία αναμένεται να είναι ανώτερα ποιοτικά και οργανοληπτικά.

Τελευταία νέα & δημοσιεύσεις

Τελευταία νέα & δημοσιεύσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο