Ανάπτυξη ειδικής μεθόδου εκτροφής και διαχείριση ολικής ποιότητας βόειου κρέατος

BellasQualityMeat

Ανάπτυξη ειδικής μεθόδου εκτροφής και διαχείριση ολικής ποιότητας βόειου κρέατος

BellasQualityMeat
BellasQualityMeat
BellasQualityMeat

Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας: BellasQualityMeat

Επενδυτικό Σχέδιο Καινοτομίας: BellasQualityMeat

BellasQualityMeat
BellasQualityMeat
BellasQualityMeat
BellasQualityMeat

Σημαντικοί άξονες της επένδυσης

Σημαντικοί άξονες της επένδυσης

Ποια είναι η κρισιμότητα της επένδυσης;
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από τον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) εκτιμάται ότι η Ελλάδα καλύπτει σε ζώα αναπαραγωγής μόλις το 12% της εγχώριας ζήτησης και περίπου το 18% μαζί με τα παχυνόμενα ελληνικής εκτροφής.
Πως προσδιορίζεται η προστιθέμενη αξία της επένδυσης;
Η προστιθέμενη αξία της επένδυσης έγκειται στα καινοτόμα προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας και κρεατοσκευάσματα) που θα προκύψουν τα οποία αναμένεται να είναι ανώτερα ποιοτικά και οργανοληπτικά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο