Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Ιωάννα Μπέλλα – Αικατερίνη Λούρου Ο.Ε.

 In Ανακοινώσεις, Κρεατοπαραγωγή, Κτηνοτροφία, Νέα, Πρωτογενής τομέας

Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τις Ιωάννα Μπέλλα και Αικατερίνη Λούρου και έχει την μορφή ομόρρυθμης επιχείρησης. Σκοπός της ίδρυσής της ήταν ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και παραμένει έως σήμερα. Η Διεύθυνση της έδρας είναι στον Δήμο Βέροιας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πατρίδας, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.

Η παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης όπως προκύπτει από τον κλάδο παραγωγής από τον οποίο προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της εκμετάλλευσης χαρακτηρίζεται ως Γεωργοκτηνοτροφική και εμπίπτει στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). Η εκμετάλλευση είναι εγγεγραμμένη στο σύνολό της στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχει υποβληθεί Ενιαία Αίτηση Στήριξης.

Η περιοχή στην οποία θα δραστηριοποιείται η μονάδα ανήκει στις κανονικές και η θετική αξιολόγηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και άλλων δραστηριοτήτων συγγενών με την παρούσα δραστηριότητα. Ο σταβλισμός των ζώων γίνεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας και περιλαμβάνουν χώρο ανάπαυσης των ζώων, χώρο απομόνωσης και υπαίθριο χώρο εξάσκησης. Οι συνθήκες σταβλισμού ικανοποιούν τις ανάγκες της εκτροφής, τα ζώα έχουν εύκολη πρόσβαση στην τροφή και στο νερό. Τα κτίρια είναι ευάερα και ευήλια. Οι υπαίθριοι χώροι παρέχουν επαρκή προστασία από την βροχή, τον άνεμο και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Στις σταβλικές εγκαταστάσεις τηρούνται συγκεκριμένες πυκνότητες και τα ζώα έχουν ελευθερία κίνησης μέσα στο στάβλο. Ο καθαρισμός και η απολύμανση των σταβλικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού γίνεται με σχολαστικότητα, ώστε να προλαμβάνονται οι επιμολύνσεις και η ανάπτυξη μικροοργανισμών που μεταδίδουν ασθένειες. Για την διατροφή των ζώων χρησιμοποιούνται δημητριακά σε καρπό και ενσίρωμα, μηδική σανός, άχυρο και διάφορα συμπληρώματα διατροφής. Η μονάδα παράγει μέρος των απαιτούμενων ζωοτροφών ενώ προμηθεύεται το υπόλοιπο από μονάδες τις περιοχής και εταιρείες εμπορίας ζωοτροφών.

Η διατροφή των ζώων γίνεται με αυτόματο τρόπο αποφεύγοντας περιπτώσεις κακής διατροφής. Επιπλέον καταγράφεται πλήρως το παρεχόμενο σιτηρέσιο καθώς και οι όποιες κτηνιατρικές φροντίδες παρέχονται στα ζώα. Για την διάθεση των αποβλήτων υπάρχει σύστημα διαχείρισης των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον και η γύρω περιοχή από οσμές και λύματα. Επίσης οι αχρησιμοποίητες τροφές απομακρύνονται όσο το δυνατόν συχνότερα, ώστε να αποφεύγονται οι οσμές και η προσέλκυση εντόμων η τρωκτικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο