Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Βιομηχανικό Σφάγειο Ημαθίας Α.Ε.Β.Ε.

 In Ανακοινώσεις, Κρεατοπαραγωγή, Κτηνοτροφία, Νέα, Πρωτογενής τομέας, Τρόφιμα

Η εταιρία βρίσκεται στο Ταγαροχώρι Βέροιας του Ν. Ημαθίας και ασχολείται με την εισαγωγή, πάχυνση και εμπορία βοοειδών από το 1950, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με την εμπορία κρεάτων. Η εταιρία απασχολεί 61 εργαζομένους.

Το εργοστάσιο στο Ταγαροχώρι Βέροιας, Νομός Ημαθίας, το οποίο λειτουργούσε ως έδρα της εταιρείας, ορίστηκε ως υποκατάστημα. Η στρατηγική της επιχείρησης στηρίζεται στην δυνατότητά της να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, δεδομένου ότι είναι η μοναδική καθετοποιημένη μονάδα στη Β. Ελλάδα. Η εταιρεία είναι δηλαδή σε θέση να εξασφαλίζει αυτόνομα την Εκτροφή, Πάχυνση, Σφαγή, Πακετοποίηση & Μεταφορά των προϊόντων της. Σημαντική έμφαση στην στρατηγική της εταιρείας, το οποίο αποτελεί και το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι επίσης το Ελληνικό κρέας που διαθέτει η εταιρεία μας στις μονάδες της.

Στρατηγικός στόχος για την περεταίρω αναβάθμιση των προϊόντων της εταιρείας είναι να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα και καινοτομία, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα του κρέατος, μέσω της εφαρμογής επένδυση που πραγματοποιείται ήδη στο κομμάτι της πακετοποίησης των προϊόντων της, τοποθετώντας ειδικά μηχανήματα συσκευασίας με αποτέλεσμα την επέκταση και την εξειδίκευση της μονάδα παραγωγής της, για την βελτιστοποίηση της πακετοποίησης των προϊόντων της. σύγχρονων πρωτοκόλλων εκτροφής, ευζωίας των ζώων, συμμορφούμενη με τις διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Στα επόμενα στάδια υλοποίησης της στρατηγικής της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται η λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από την καύση του βιοαερίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο