Κατάταξη των σφαγίων και μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων

Στο πλαίσιο του έργου, επιλεγμένα ζώα φυλής Limousine και Holstein εκτράφηκαν με σιτηρέσια τα οποία αποτελούνται από ζωοτροφές πλούσιες σε φυτικά προϊόντα με αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές [...]

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Βιομηχανικό Σφάγειο Ημαθίας Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρία βρίσκεται στο Ταγαροχώρι Βέροιας του Ν. Ημαθίας και ασχολείται με την εισαγωγή, πάχυνση και εμπορία βοοειδών από το 1950, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με την εμπορία κρεάτων. Η εταιρία [...]

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Ιωάννα Μπέλλα – Αικατερίνη Λούρου Ο.Ε.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τις Ιωάννα Μπέλλα και Αικατερίνη Λούρου και έχει την μορφή ομόρρυθμης επιχείρησης. Σκοπός της ίδρυσής της ήταν ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και παραμένει [...]