Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Βιομηχανικό Σφάγειο Ημαθίας Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρία βρίσκεται στο Ταγαροχώρι Βέροιας του Ν. Ημαθίας και ασχολείται με την εισαγωγή, πάχυνση και εμπορία βοοειδών από το 1950, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με την εμπορία κρεάτων. Η εταιρία [...]