Προστιθέμενη αξία επένδυσης

Η προστιθέμενη αξία της επένδυσης έγκειται στα καινοτόμα προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας και κρεατοσκευάσματα) που θα προκύψουν τα οποία αναμένεται να είναι ανώτερα ποιοτικά και οργανοληπτικά. Επίσης, θα αναπτυχθούν καινοτόμα προσθετικά ζωοτροφών που θα συμβάλλουν στην βελτίωση του δείκτη μετατρεψιμότητας των τροφών και στην βελτίωση των δεικτών υγείας και ευζωίας των παχυνόμενων μόσχων.

Το πρωτόκολλο ολικής ποιότητας που θα αναπτυχθεί θα εγγυάται την τυποποίηση στην παραγωγή, την ιχνηλασιμότητα και την παραγωγή ενός προϊόντος αυξημένης προστιθέμενης αξίας. Τα τελικά προϊόντα θα έχουν πιστοποίηση και ταυτότητα στην ελληνική αγορά επομένως και αυξημένη εμπορική αξία. Εκτός από τα οικονομικά οφέλη, η επιχείρηση θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, καθώς θα παράγει ένα πιστοποιημένο ανώτερης ποιότητας και ελληνικής ταυτότητας, προϊόν. Επιπρόσθετα, η παρούσα επένδυση αναμένεται με τα ακόλουθα:

Επιπρόσθετα, η παρούσα επένδυση αναμένεται με τα ακόλουθα:

Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής “from stable to table” στην Ελληνική παραγωγική διαδικασία και στην αγορά

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην Ελληνική παραγωγή με κατεύθυνση στην ποιότητα και στην καινοτομία

Ανάπτυξη νέου συστήματος πρόβλεψης της ποιότητας του παραγόμενου μοσχαρίσιου κρέατος

Δημιουργία παρασκευαστήριου ζωοτροφών, τελευταίας τεχνολογίας που θα λειτουργεί με τη συνεχή επίβλεψη ποιοτικών ελέγχων. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέου πεδίου εμπορικής ανάπτυξης

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Ελλήνων καταναλωτών σε θέματα διατροφικής αξίας του κρέατος

Συμβολή στην έρευνα που διεξάγεται σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο για τη δημιουργία νέων ζωικών προτύπων και προϊόντων με ωφέλιμα για τον καταναλωτή χαρακτηριστικά

Πρόσληψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στον επιστημονικό τομέα, όσο και στη βιομηχανία

Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα

Θα θέλατε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο BellasQualityMeat;
Μετάβαση στο περιεχόμενο