Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Ιωάννα Μπέλλα – Αικατερίνη Λούρου Ο.Ε.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε από τις Ιωάννα Μπέλλα και Αικατερίνη Λούρου και έχει την μορφή ομόρρυθμης επιχείρησης. Σκοπός της ίδρυσής της ήταν ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και παραμένει [...]