Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Εργαστήριο Ζωοτεχνίας ΑΠΘ

Από το 1967, που ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ(ΕΖΚ-ΑΠΘ) (Ιδρυτική Πράξη/αρ. ΦΕΚ:ΒΔ 312/5-5-1969/90-15/5/1969 τ. Α’), οι επιστήμονες, που εργάζονται σε αυτό, [...]