Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Εργαστήριο Ζωοτεχνίας ΑΠΘ

 In Ανακοινώσεις, Ευρωπαική Ένωση, Κτηνοτροφία, Νέα, Πειράματα, Πρωτογενής τομέας

Από το 1967, που ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ(ΕΖΚ-ΑΠΘ) (Ιδρυτική Πράξη/αρ. ΦΕΚ:ΒΔ 312/5-5-1969/90-15/5/1969 τ. Α’), οι επιστήμονες, που εργάζονται σε αυτό, ασχολούνται με την εφαρμοσμένη έρευνα στη ζωική παραγωγή και βρίσκονται σε συνεχή στενή επαφή με όσους δραστηριοποιούνται στους διαφόρους κρίκους της αλυσίδας παραγωγή – μεταποίηση – διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Το ΕΖΚ-ΑΠΘ εκπονεί Εκπαιδευτικό και παράλληλα Ερευνητικό έργο το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με την εκτροφή των παραγωγικών ζώων (βοοειδή, πρόβατα, γίδια, χοίροι, όρνιθες, κουνέλια, ιπποειδή). Το ΕΖΚ-ΑΠΘ διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό που προγραμματίζει την ερευνητική του δραστηριότητα σε ρεαλιστικά πλαίσια, συμβατά με τις υπάρχουσες δυνατότητες, τις ανάγκες της ελληνικής κτηνοτροφίας και του πεδίου δυνατής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της.

Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της υγείας, της αναπαραγωγής, της διατροφής και της διαχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης. Το ΕΖΚ-ΑΠΘ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων, καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες. Επίσης, το ΕΚΖ-ΑΠΘ κατέχει 5 βιομηχανικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με μεθόδους παραγωγής καινοτόμων προϊόντων από κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Το ΕΖΚ-ΑΠΘ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών έργων μεταξύ των κυριότερων είναι τα παρακάτω:

• SMARTER H2020: breeding small ruminants to make raising livestock more sustainable (http://www.toulouse.inra.fr/en/All-the-news/SMARTER), 2018-2022.

• iSAGE: Innovation for sustainable Sheep and Goat production in Europe (Horizon2020), Coordinator of the iSAGE consortium www.isage.eu), 2016-2020.

• SOLID: “Sustainable Organic and Low input Dairying” (www.solidairy.eu, FP7-KBBE-2010-4; 2011-2015), Currently continued through matching funds from the Greek General Secretariat for Research.

• BIO-INNOVATE: Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross – border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems, Interreg Project between Greece and Bulgaria, 2018-2020.

• PAPESHE: Protection of Autochthonous populations of PElagonia SHEep breed in the cross-border area, Interreg Project between Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia, 2018-2020.

• LivAGE: Ammonia and Greenhouse emission from Animal Production Housing (COST ACTION CA16106) http://cost-livage.eu/, 2016-2021.

• RawCheece: “Production of high-quality cheese from raw cow milk”, Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK), Co-financed by Greece and the European Union – European Regional Development Fund. (2018-2021).

• BIOCIRCULAR: “Bioproduction System for Circular Precision Farming”, Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK), Co-financed by Greece and the European Union – European Regional Development Fund. (2018-2021).

• GREQUM: “Innovative technologies to increase the competitiveness of Greek meat: Greek Quality Meat”. Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK), Co-financed by Greece and the European Union – European Regional Development Fund. (2018-2021).

• FITSOW: “Longevity and welfare of sows: Genetic factors, nutritional management of growing gilts and control of urinary tract infections” Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK), Co-financed by Greece and the European Union – European Regional Development Fund. (2018-2021).

• Legumes4protein: Legumes, Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK), Co-financed by Greece and the European Union – European Regional Development Fund. (2018-2021).

• GOSHOMIC: “Application of “omic” technologies for the genetic characterisation of indigenous Greek dairy breeds of goats and sheep, for the improvement of their production and for the identification of potential bioactivity of their milk”. National Action: «COOPERATION» Large Scale Cooperative Projects 2011-2015. (Project leader of AUTH team), General Secretariat for Research and Technology, http://www.gsrt.gr

• GREENPORK: Studies on the sustainable pork production with functional properties by utilizing local natural resources and reducing environmental pollution. Bilateral R&D Cooperation between Greece and China 2012-2014 (member of the research team), General Secretariat for Research and Technology, http:// www.gsrt.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο