Κατάταξη των σφαγίων και μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων

Στο πλαίσιο του έργου, επιλεγμένα ζώα φυλής Limousine και Holstein εκτράφηκαν με σιτηρέσια τα οποία αποτελούνται από ζωοτροφές πλούσιες σε φυτικά προϊόντα με αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές [...]