Γνωρίστε την ερευνητική μας ομάδα: Ergoplanning

 In Ανακοινώσεις, Νέα

Η Ergoplanning Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται από το 2001 στον τομέα της ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής υποστήριξης αγροτικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και δημοσίων οργανισμών, προσφέροντας υπηρεσίες γεωργικού συμβούλου, μηχανικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη δομή γεωργικών συμβούλων, πιστοποιημένος φορέας υποδοχής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πιστοποιημένο μελετητικό γραφείο σε αγροτικές μελέτες. Η Ergoplanning εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων και οργανισμών και αναλαμβάνει την επίβλεψη ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και επίβλεψη έργων. Δραστηριοποιείται σε καινοτόμες δραστηριότητες, οι οποίες προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση σε αντικείμενα όπως ενδεικτικά η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό κλάδο, η διαχείριση αποβλήτων, η περιβαλλοντική διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο σχεδιασμός, αδειοδότηση και λειτουργία μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Συμμετέχει ενεργά σε συνεργασίας με εγχώριους και διεθνείς ερευνητικούς φορείς σε έργα καινοτομίας και διατηρεί διεύθυνση Ερευνητικών Έργων, η οποία απαρτίζεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη. Ως αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας συντονίζει τα έργα:

• Τ1ΕΔΚ-00100 IRISS – Καινοτόμο σύστημα θερμοκηπίου για συνδυασμένη αγροτική χρήση και παραγωγή νερού άρδευσης (https://iriss-system.gr)
• Τ2ΕΔΚ-00442 EggProScience – Μελέτη των ειδικών διατροφικών απαιτήσεων και προτιμήσεων των καταναλωτών διαφόρων ηλικιακών ομάδων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σειράς προϊόντων λευκώματος του αυγού EGGPRO (https://eggproscience.gr)
• Τ2ΕΔΚ-01830 MASTiN – Ανάπτυξη και εφαρμογή εδώδιμων ενδομαστικών προϊόντων για τη βελτίωση της υγείας του μαστού των προβάτων (https://mastin.gr)

Είναι συνεργάτης στα έργα:

• Τ1ΕΔΚ-03987 BIOCIRCULAR – Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακρίβειας (https://biocircular.gr)
• Τ2ΕΔΚ-00444 RiceCream – Ανάπτυξη καινοτόμου συνταγής επιδόρπιου παγωτού με βάση υποπροϊόντα ρυζιού (https://ricecream.gr)
• Τ2ΕΔΚ-03960 V-Agrifleet – Σύστημα διαχείρισης στόλου γεωργικών μηχανημάτων πραγματικού χρόνου βασιζόμενο σε επίγνωση κατάστασης (https://agriaware.gr)

Περισσότερα για την Ergoplanning

Μετάβαση στο περιεχόμενο